Quy định Luật Kế Toán Mở hoặc chỉnh sửa sổ kế toán cần tuân thủ những quy...

Mở hoặc chỉnh sửa sổ kế toán cần tuân thủ những quy định nào?

373

Việc mở và chỉnh sửa sổ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Bởi vì, sổ kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Do đó, cùng bài viết sau đây tìm hiểu xem, cần tuân thủ những quy định gì nhé!

Quy định về việc mở và chỉnh sửa sổ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sơ lược về hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp

Sổ kế toán là một tài liệu quan trọng đối với các doanh nghiệp. Do đó, trên sổ kế toán cần thể hiện rõ những thông tin sau đây:

 • Tên đơn vị kế toán, tên sổ
 • Ngày, tháng, năm lập sổ và khóa sổ
 • Kế toán trưởng hoặc người đại diện hợp pháp của đơn vị kế toán
 • Số trang, dấu giáp lai.

Lưu ý:

 • Những thông tin trên được quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Luật kế toán 2015
 • Doanh nghiệp có thể tự xây dựng mẫu sổ kế toán cho riêng mình. Nhưng phải đảm bảo về tính minh bạch, đầy đủ, rõ ràng.
 • Doanh nghiệp có thể áp dụng mẫu sổ kế toán được quy định tại phụ lục 4 Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Mở sổ và ghi sổ, khóa sổ kế toán

Mở sổ

Việc mở sổ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định tại Khoản 1 Điều 90 của Thông tư 133.2016/TT-BTC như sau:

 • Sổ kế toán phải được mở vào đầu mỗi kỳ kế toán năm. ( Đối với doanh nghiệp mới thành lập, mở từ khi thành lập)
 • Người có trách nhiệm ký duyệt sổ là kế toán trưởng hoặc người đại diện theo Pháp luật của đơn vị kế toán.
 • Sổ kế toán phải được đóng thành quyền hoặc để tờ rơi. Nhưng cần đóng lại thành quyền để lưu trữ sau khi sử dụng xong.

+ Sổ kế toán dạng quyển phải thể hiện được đầy đủ các nội dung:

 • Tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán, kỳ ghi sổ, chữ ký của người ghi sổ, ngày kết thúc ghi sổ
 • Đánh số trang từ đầu đến cuối và đóng dấu giáp lai giữa sổ.

+ Đối với sổ tờ rời cần:

 •  Ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của mỗi tờ, tháng sử dụng, họ tên và chữ ký người ghi sổ.
 •  Giám đốc doanh nghiệp ký xác nhận và đóng dấu trước khi sử dụng.
 •  Sắp xếp theo thứ tự của tài khoản kế toán, đảm bảo gọn gàng và dễ tìm.

Quy định về việc mở và chỉnh sửa sổ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ghi sổ

Quy định về việc ghi sổ kế toán được thể hiện tại Khoản 2 Điều 90 Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Khi ghi sổ kế toán, phải căn cứ và chứng từ kế toán. Các chứng từ cần đảm bảo được những yêu cầu mà Pháp luật quy định.
 • Mọi số liệu ghi sổ đều phải chính xác, rõ ràng, minh bạch và đi kèm với chứng từ chứng minh.

Khóa sổ

Sổ kế toán phải được khóa lại trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra, sổ còn được kiểm kê để kiểm kê, kiểm tra… được quy định rõ ràng

Chỉnh sửa sổ kế toán

Có không ít các doanh nghiệp mắc lỗi trong việc lập và ghi sổ kế toán. Nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Các doanh nghiệp có thể sửa chữa bằng phương pháp cụ thể, được quy định tại Điều 27 Luật kế toán.

 • Để đánh dấu chỗ sai, không được tẩy xóa mà chỉ phép được gạch một đường thẳng. Ghi lại thông tin đúng ở phía trên phần thông tin sai đã được gạch. Đồng thời, phải được kế toán trưởng ký xác nhận thông tin.
 • Nếu số sai, ghi số sai lại bằng mực đỏ hoặc để số sai trong dấu ngoặc đơn. Sau đó, ghi lại số đúng như bình thường và có chữ ký xác nhận của kế toán trưởng.

Một số lưu ý:

 • Nếu phát hiện sổ kế toán sai trước khi lập báo cáo tài chính: sửa chữa ngay trên sổ
 • Nếu phát hiện sổ kế toán sai sau khi nộp báo cáo tài chính: sửa chữa ngay trên sổ và thuyết minh về sự sửa chữa này.
 • Trường hợp ghi số bằng phương pháp điện tử, lập chứng từ điều chỉnh để sửa chữa.

Trên đây là những thông tin hữu ích về việc lập, ghi, khóa sổ kế toán. Cũng như giúp các doanh nghiệp có cách sửa chữa đúng đắn khi điền sai sổ kế toán. Nhưng tốt nhất, nên cẩn thận để tránh những phiền phức trong việc sửa chữa, thuyết minh.

Xem thêm

Chứng từ kế toán và các cách phân loại chứng từ kế toán mà bạn nên biết

Quy định mới về các mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Những lưu ý cần nắm khi đăng ký mã số thuế TNCN 2020