Kinh nghiệm Những điều không ngờ dẫn tới chấm dứt hợp đồng lao động

Những điều không ngờ dẫn tới chấm dứt hợp đồng lao động

491

Việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với nhân viên công ty là chuyện diễn ra thường ngày. Và việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Để tìm hiểu đó là nguyên nhân gì thì cùng theo dõi bài viết sau đây nhé!

Những lý do dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng giữa doanh nghiệp với người lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động khi hết thời hạn hợp đồng

Một trong những căn cứ hợp pháp để chấm dứt hợp đồng chính là hết thời hạn. Điểm này được quy định tại khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động 2012. Quy định này được áp dụng với tất cả người lao động, chỉ trừ một trường hợp. Đó là người đó là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ. Nhưng không may lại hết hạn hợp đồng thì có thể tiến hành gia hạn cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Như vậy, doanh nghiệp cần có trách nhiệm thông báo với người lao động trước ít nhất là 15 ngày hết hạn. Việc thông báo này sẽ dưới hình thức văn bản để người lao động có thể sắp xếp về tương lai của họ. Nếu như không hoàn thành việc này thì doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính từ 500 đến 1 triệu đồng.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng mà chấm dứt hợp đồng thì doanh nghiệp cần hoàn thành hết những nghĩa vụ của mình. Cụ thể chậm nhất là 7 ngày, cần thanh toán đầy đủ các khoản và đảm bảo quyền lợi của người lao động. Trong đó, cũng có bảo hiểm xã hội.

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu công ty

Những lý do dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng giữa doanh nghiệp với người lao động

Trong trường hợp công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thì có thể chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần hỏi quan ý kiến của đại diện tập thể lao động. Điều này được hướng dẫn tại Điều 44 Bộ luật lao động 2012.

Trong trường hợp người lao động không có việc làm mới thì sao? Bởi vì đây không phải là tình huống mà họ mong muốn. Vậy thì, doanh nghiệp phải chi trả khoản trợ cấp thất nghiệp cho họ. 

Doanh nghiệp cần có văn bản chấm dứt hợp đồng lao động đàng hoàng. Đồng thời trả lại sổ bảo hiểm cũng như một số giấy tờ khác.

Công ty tiến hành sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách

Vậy thì, Pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng lao động nếu công ty sáp nhập hay chia tách? Trong trường hợp này, người sử dụng lao động kế tiếp sẽ phải tiếp tục sử dụng số lao động hiện có. Đồng thời, tiến hành việc sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ. Nếu như không sử dụng hết lượng lao động thì có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động.

Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra là chấm dứt hợp đồng, bên bị tổ chức lại sẽ phải chịu trách nhiệm. Ở đây là bên bị sáp nhập, bị chia tách, hợp nhất. Họ phải giải quyết hợp đồng lao động và dưới hình thức văn bản đối với từng người. Đồng thời, khoản trợ cấp là khoản không thể thiếu.

Người lao động và công ty thỏa thuận dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng

Trường hợp này không phải là hiếm trong thị trường lao động hiện nay. Theo đó, các bên sẽ thỏa thuận với nhau cùng chấm dứt hợp đồng lao động. Để không xảy ra tranh chấp sau này thì cả hai bên cần có văn bản, chữ ký, đóng dấu công ty rõ ràng.

Chấm dứt hợp đồng đơn phương

Chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương nghĩa là gì? Tức là một trong hai bên là người lao động hoặc doanh nghiệp có mong muốn hủy hợp đồng. Khi chấm dứt một cách đơn phương như vậy, trách nhiệm do bên nào thì bên ấy chịu. Trường hợp này cũng thường xuyên xảy ra trong các công ty hiện nay.

Trên đây là một số thông tin cho bạn tham khảo về việc chấm dứt hợp đồng. Từ đó, nếu như doanh nghiệp hay người lao động mong muốn. Cũng làm đúng theo quy định của Pháp luật. Một là tuân thủ quy định của Luật lao động, hai là để đảm bảo quyền lợi của mình không bị tổn hại.

Xem thêm

Việc tiêu hủy tài liệu kế toán cần tuân thủ những quy định nào?

Muốn tính giá trị hàng hóa, kế toán hãy theo dõi bài viết này!

Những trường hợp doanh nghiệp được miễn quyết toán thuế 2020