Kế toán cho giám đốc old Công việc của kế toán trưởng nặng hơn kế toán thường ở...

Công việc của kế toán trưởng nặng hơn kế toán thường ở điểm nào?

1872

Công việc của kế toán trưởng là thông tin được nhiều người quan tâm trước khi lựa chọn ngành nghề này. Để biết kế toán trưởng nắm trong tay những quyền lực gì, hãy đọc bài sau nhé.

Công việc của kế toán trưởng nặng hơn kế toán thường ở điểm nào?

Khái niệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là:

 • Người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, xí nghiệp cơ sở,…
 • Người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến: tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.
 • Là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh các công việc. Những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.
 • Ở những đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp. Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền giám đốc tài chính.
 • Là người điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài chính, nhân lực của doanh nghiệp hiệu quả nhất. Tổng hợp và sắp xếp để báo cáo và trình bày trước ban điều hành công ty.
 • Đưa ra các cách giải quyết về mặt tài chính cho doanh nghiệp. Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty để có thể đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.
 • Đưa ra các kiến nghị phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh và các giải pháp. Nhằm để thu hút nguồn tài chính cho ngân sách.
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng. Là người ngoại giao của công ty trong lĩnh vực tài chính.
 • Là người có nhiệm vụ kết nối bộ phận kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Công việc của kế toán trưởng

 • Quản lý các nhân viên kế toán.
 • Hoàn thành các công việc mà doanh nghiệp đã giao phó.
 • Giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp phân tích và tổng hợp nguồn tài chính.
 • Là người lập và trình bày các kế toán của công việc, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán. Xây dựng việc kiểm kê một cách hiệu quả.
 • Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và luật định của nhà nước về doanh nghiệp.
 • Tổ chức công việc theo quy định của pháp luật trên quy mô, hoạt động buôn bán doanh nghiệp.
 • Bảo đảm công việc của bộ phận kế toán làm việc một cách hiệu quả nhất có thể.
 • Tổ chức việc kiểm kê tài sản và các nguồn tài sản khác của công ty.
 • Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc: lập sổ sách, tài liệu kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán thuế. Có bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, ngân hàng và các đối tác buôn bán khác.
 • Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách.
 • Tham gia vào việc phân tích hoạt động buôn bán của doanh nghiệp. Nhằm mục đích xác định các nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ. Để giúp giảm các chi phí của doanh nghiệp ở mức tối đa nhất có thể.

Quyền hạn của kế toán trưởng

Công việc của kế toán trưởng nặng hơn kế toán thường ở điểm nào?

 • Phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn cho các kế toán viên.
 • Ký duyệt các tài liệu kế toán, có quyền từ chối không ký duyệt đối với những vấn đề sau. Vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp không phù hợp với chế độ quy định.
 • Yêu cầu các bộ phận chức năng khác trong bộ máy quản lý đơn vị cùng phối hợp thực hiện. Cùng chung tay thực hiện những công việc chuyên môn có liên quan đến các bộ phận chức năng đó.
 • Được tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật đề bạt vị trí cho: các kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ trong doanh nghiệp theo quy định của doanh nghiệp.

Kế toán trưởng có rất nhiều quyền lợi tuy nhiên tính chất công việc cũng khá đè nặng lên đôi vai. Vậy nên vị trí này cần phải là một người có đầy đủ chuyên môn trong công việc. Phải biết xử lý vấn đề theo một hướng thông minh nhất định nếu không xảy ra rủi ro lớn.

Bài viết trên đây đã đề cập đến những yếu tố liên quan về kế toán trưởng khá nhiều. Đã cung cấp đến cho bạn rất nhiều chi tiết và yếu tố quan trọng của một người kế toán trưởng. Bạn có thể đọc bài viết để trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm nhé.

Xem thêm

Kế toán trưởng cần phải có những phẩm chất nào?

Doanh nghiệp siêu nhỏ có cần Kế toán trưởng?

Bổ nhiệm Kế toán trưởng phải đáp ứng những yêu cầu gì?