Cách hạch toán tiền mua đang đi đường tài khoản 151 theo Thông tư 133

hàng mua đang đi đường

Trong doanh nghiệp, việc mua bán hàng hóa diễn ra thường xuyên, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn. Chính vì thế, chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp, doanh nghiệp mua hàng về tuy nhiên cuối tháng hoặc cuối kỳ kế toán vẫn chưa về nhập kho do đang trong quá trình vận chuyển. Vậy, hạch toán hàng mua đang đi đường chưa về nhập kho như thế nào? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu cách hạch toán TK 151 theo thông tư 133 qua bài viết này nhé!

hàng mua đang đi đường

Khái niệm hàng mua đang đi đường

Hàng mua đang đi đường là những hàng hóa, vật tư mà doanh nghiệp đã mua, đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng cuối tháng chưa về nhập kho. Hàng chưa về nhập kho có thể là do quá trình vận chuyển dài ngày hoặc do vẫn ở kho người bán.

Hàng hóa, vật tư được gọi là hàng mua đang đi đường, bao gồm:

 • Hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán nhưng chưa về kho, vẫn còn ở kho của người bán, ở bến cảng hoặc đang trên đường vận chuyển
 • Hàng hóa vật tư đã về đến doanh nghiệp nhưng chưa nhập được kho do chờ kiểm nghiệm hoặc kiểm nhận.

Nguyên tắc kế toán hàng mua đang đi đường

Kế toán hàng mua đang đi đường được ghi nhận trên tài khoản 151 theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.

Khi nhận được hóa đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ chưa tiến hành ghi sổ ngay mà đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hóa đơn mua hàng vào tập hồ sơ riêng để theo dõi “Hàng mua đang đi đường”.

Đến khi hàng về nhập kho trong tháng, kế toán sẽ căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua hàng để hạch toán trực tiếp vào các tài khoản hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tương ứng.

Đến cuối tháng, hàng hóa vẫn chưa về nhập kho, kế toán căn cứ vào hóa đơn mua hàng, ghi nhận hàng chưa về nhập kho vào tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường.

Đối với hàng mua đang đi đường, kế toán phải theo dõi chi tiết theo từng chủng loại hàng hóa, vật tư và từng lô hàng và từng hợp đồng kinh tế.

Kết cấu và nội dung tài khoản 151

a. Bên Nợ

 • Trị giá hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cụ dụng cụ đã mua nhưng chưa về nhập kho’
 • Kết chuyển giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường cuối kỳ (nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ)

b, Bên Có

 • Trị giá hàng mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc chuyển giao thẳng cho khách hàng
 • Kết chuyển giá trị thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ (nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ)

Kế toán một số giao dịch chủ yếu

Các chứng từ sử dụng để hạch toán hàng mua đang đi đường

– Phiếu chi

– Phiếu nhập kho

– Hoá đơn GTGT

– Biên bản kiểm nghiệm

– Phiếu kế toán

a. Nếu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho

kế toán hàng mua đang đi đường 2

 • Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, cuối kỳ, căn cứ vào hóa đơn mua hàng của các loại hàng mua chưa về nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đi đường

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…

 • Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị hàng mua sẽ bao gồm cả thuế GTGT. Sang kỳ sau, khi hàng đã về nhập kho, căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 151 – Hàng hóa đang đi đường

 • Nếu hàng hóa đang đi đường không về nhập kho mà giao thẳng cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, tại bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, kế toán ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

hoặc Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có TK 151 – Hàng hóa đang đi đường.

 • Nếu hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, kế toán ghi

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 151 – Hàng hóa đang đi đường

b) Nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

 • Đầu kỳ, căn cứ trị giá thực tế hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 611 – Mua hàng

Có TK 151 – Hàng mua đi đường.

 • Cuối kỳ,căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho, kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đi đường

Có TK 611 – Mua hàng

Xem thêm bài viết tại

>> Hàng về trước hóa đơn về sau và cách hạch toán đúng chuẩn 

>> 2 phương pháp hạch toán kế toán bán buôn hàng hóa qua kho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *