Mời bạn đọc tải về mẫu đăng ký phương pháp khấu...

Có bắt buộc phải đăng ký trích khấu hao tài sản cố định? Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ?...

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa...

Bài viết sẽ hướng dẫn cách lập (có tải file mẫu) Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư...

Mời bạn đọc tải về bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ...

Bộ hồ sơ tăng TSCĐ từ đầu tư xây dựng bao gồm: Bản vẽ kỹ thuật, Dự toán chi phí và tiêu hao, Hợp...

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố...

Trong các doanh nghiệp hiện nay, thanh lý tài sản cố định là việc thường xuyên xảy ra. Ketoan.vn xin cung cấp cho bạn...
Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Tải về mẫu file Excel tính khấu hao TSCĐ theo phương...

Tính khấu hao TSCĐ là công việc phải làm định kỳ hàng tháng của kế toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ...

Mời tải về mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố...

Biên bản giao nhận tài sản cố định (TSCĐ) là căn cứ xác nhận việc giao nhận TSCĐ tại doanh nghiệp. Mời bạn đọc...

Tải về miễn phí mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo...

Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với sổ kế...

Tải miễn phí mẫu Sổ tài sản cố định theo Thông...

Sổ tài sản cố định được sử dụng để đăng ký, theo dõi, quản lý TSCĐ trong đơn vị từ khi TSCĐ đó được...

Tải về mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố...

Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định nhằm xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ...

Mời tải về mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao...

Trong doanh nghiệp có tài sản cố định, trích khấu hao là việc không thể thiếu của kế toán. Để tính và phân bổ...

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông...

Biên bản thanh lý tài sản cố định được quy định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Biên bản chính là...