Tags Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được quy định...

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví...

Hạch toán tài khoản 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 421 - Thặng dư (thâm...

Hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ...

Hạch toán tài khoản 366 – Các khoản nhận trước chưa...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 366 - Các khoản nhận...

Hạch toán tài khoản 338 – Phải trả khác theo hướng...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 338 - Phải trả khác...

Hạch toán tài khoản 337 – Tạm thu theo hướng dẫn...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 337 - Tạm thu theo...

Hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 336 - Phải trả nội...

Hạch toán tài khoản 334 – Phải trả người lao động...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 334 - Phải trả người...

Hạch toán tài khoản 333 – Các khoản phải nộp nhà...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 333 - Các khoản phải...

Hạch toán tài khoản 332 – Các khoản phải nộp theo...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 332 - Các khoản phải...

Tải về Thông tư 107/2017/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế...

Thông tư 107/2017/TT-BTC là căn cứ để kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp hạch toán và lên báo cáo. Bạn...

4 câu hỏi doanh nghiệp thường gặp về chế độ kế...

Chế độ kế toán nói chung là chuẩn mực, quy định, hướng dẫn về kế toán trong một số công việc cụ thể do...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia