Mã số thuế nhà thầu nước ngoài và những đối tượng...

Thủ tục đầy đủ về đăng ký và đóng thuế về mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài là như thế nào? Cần...

Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu...

Mẫu số 01/NTNN: Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho...

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu cho doanh nghiệp

Hạch toán thuế nhà thầu luôn là một vấn đề không dễ dàng đối với doanh nghiệp. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu cách hạch...

Thuế nhà thầu là gì? Cách tính thuế nhà thầu mới...

Tuy không xuất hiện nhiều nhưng thuế nhà thầu cũng là một loại thuế khá quan trọng mà kế toán và doanh nghiệp cần...