Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả kinh doanh...

Hiện nay, ở Việt Nam có tới hơn 95% doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động...
Kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính là gì? Vai trò của kế hoạch...

Tài chính là một trong những vấn đề cốt lõi của các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều phải xây dựng một kế hoạch...

Tải miễn phí file Kế hoạch Dòng tiền trên Excel

Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong đó lập kế hoạch dòng tiền là công...

3 Cách phân loại vốn đầu tư bạn nên ghi nhớ...

Một doanh nghiệp nếu muốn hoạt động tốt đều cần phải nắm rõ các loại vốn. Trong đó, có các loại vốn như vốn...

Những bước cơ bản phân tích báo cáo tài chính của...

Phân tích báo cáo tài chính là việc cần thiết phải làm nhằm đưa ra các kết luận, đánh giá chính xác và đưa...

Đây là những yếu tố chính gây ảnh hưởng đến cấu...

Trong một doanh nghiệp, cấu trúc vốn doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng. Nó được kết hợp từ số lương nợ...
Một số chỉ tiêu phân tích thể hiện dấu hiệu khả nghi khi đọc báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu phân tích thể hiện dấu hiệu khả...

Hệ thống báo cáo tài chính thể hiện “bức tranh” tổng quát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và dòng tiền...
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực...

Chuẩn mực kế toán là tập hợp các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người làm kế toán nhận thức,...

Cách chuẩn bị Hồ sơ, Quy trình và Thủ tục tăng...

Trong quá trình hoạt động, để có thể tăng thêm về tiềm lực kinh tế và có thể tham gia đấu thầu. Nhiều công...

Tài sản và nguồn vốn khác nhau thế nào? Cách phân...

Nhiều kế toán viên, mặc dù đã làm việc lâu năm nhưng lại không thể phân biệt được về tài sản và nguồn vốn....

Phân biệt sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn...

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định là vấn đề được nhiều người quan tâm. Do đó, để phân biệt...

Những điểm giống và khác nhau giữa kế toán quản trị...

Kế toán quản trị và kế toán tài chính là 2 bộ phận quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Nhưng có sự giống...