Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản bàn giao tài...

Bàn giao tài sản trước khi nghỉ việc là thủ tục vô cùng quan trọng để thể hiện trách nhiệm đối với công việc...

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty...

Từ ngày 15/10/2020, khi Nghị định 122 có hiệu lực, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ được liên thông với bảo hiểm...
Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp...

Mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân được ban hành theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020. Mời bạn đọc tải về...

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán...

Doanh nghiệp mới thành lập phải lập Công văn đăng ký chế độ kế toán gửi về Chi cục thuế. Mời bạn đọc tải...

Tải về Bản cam kết thu nhập cá nhân để không...

Hiện nay Bản cam kết TNCN mới nhất là mẫu 02/CK-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Ketoan.vn xin cung cấp cho...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia