Cách sử dụng hàm MOD để lấy số dư của phép chia trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 06/03/2020
ketoan.vn
52 Lượt đọc

Hàm MOD là một trong những hàm toán học cơ bản trả về kết quả là số dư của phép chia. Các bạn hãy theo dõi bài viết để biết thêm chi tiết cách sử dụng hàm MOD trong Excel.

1. Cấu trúc hàm MOD

Cú pháp hàm: =MOD (number; divisor)

Trong đó:

  • Number: đối số bắt buộc, là số bị chia.
  • Divisor: đối số bắt buộc, là số chia.

Lưu ý:

  • Kết quả trả về sẽ cùng dấu với divisor
  • Nếu divisor số là 0 thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

2. Cách sử dụng hàm MOD

Ví dụ nếu ta cần lấy số dư của phép tính 5 chia 3. Áp dụng cấu trúc hàm MOD như trên ta có công thức tính như sau: =MOD(5;3)

Ta sẽ thu được kết quả là 2. Do 5 = 2 + (3 x 1)

Nếu ta cần lấy số dư của -5 chia cho 3. Ta có công thức như sau: =MOD(-5;3)

Kết quả của phép tính trên sẽ là 1 do kết quả sẽ là số dương cùng dấu với số chia là 3. Trong trường hợp này phép tính để lấy được kết quả số dư sẽ là: -5 = (-2) x 3 + 1.

Nếu ta cần lấy số dư của 5 chia cho -3. Ta có công thức như sau: =MOD(5;-3)

Kết quả của phép tính trên sẽ là -1 do kết quả sẽ là số âm cùng dấu với số chia là -3. Trong trường hợp này phép tính để lấy được kết quả số dư sẽ là: 5 = (-2) x -3 – 1.

Nếu ta cần lấy số dư của -5 chia cho -3. Ta có công thức như sau: =MOD(-5;-3)

Kết quả của phép tính trên sẽ là -2 do kết quả sẽ là số âm cùng dấu với số chia là -3. Trong trường hợp này phép tính để lấy được kết quả số dư sẽ là: -5 = -3 – 2.

Nếu ta cần lấy số dư của 5 chia cho 0. Ta có công thức như sau: =MOD(5;0)

Lúc này hàm sẽ trả về lỗi #DIV/0! vì trong toán học không thể chia một số cho 0 được.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MOD để lấy số dư của phép chia trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Mẹo dùng hàm AND và kết hợp với các hàm logic khác trong Excel

Hướng dẫn sử dụng công cụ Find để tìm kiếm trong Excel

Cách sử dụng hàm INDEX để tham chiếu trong Excel

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *