Trang chủ Nổi bật 2 Những thay đổi về lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020

Những thay đổi về lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020

263

Ngày 24/02/ 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2020. Hãy cùng điểm lại một số thay đổi mới về lệ phí môn bài tại bài viết sau.

Những thay đổi mới về lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020

Các trường hợp miễn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định có 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định thêm 3 trường hợp mới được miễn lệ phí môn bài. Sau khi tổng hợp, sửa đổi, bổ sung, có 10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài như sau:

Trường hợp được miễn lệ phí môn bài trong Nghị định 139/2016/NĐ-CP

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.”

Bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.”

Thu lệ phí môn bài

Ngoài các quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định thêm như sau:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài:

– Nếu kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm: nộp lệ phí môn bài cả năm.

– Nếu kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

2. Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại:

– Trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

– Trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

3. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện:

– Văn bản xin tạm ngừng hoạt động gửi cơ quan thuế truớc thời hạn phải nộp lệ phí.

– Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khai, nộp lệ phí môn bài

Những thay đổi mới về lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020

Nghị định 22/2020/NĐ-CP vẫn quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Tuy nhiên có một số bổ sung như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài:

– Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm: nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/07 năm kết thúc thời gian miễn.

– Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

2. Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, hoạt động trở lại:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/07 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Trên đây là các thay đổi mới về lệ phí môn bài mà bạn đọc cần cập nhật. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Những khoản thu được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Hệ thống tài khoản và tính chất của các loại tài khoản kế toán

Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất 2020