Cách dùng hàm AVERAGEIF để tính trung bình cộng theo điều kiện trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 11/02/2020
ketoan.vn
39 Lượt đọc

Hàm AVERAGEIF được dùng để tính trung bình cộng của các số thỏa mãn điều kiện cho trước. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel.

1. Cấu trúc hàm AVERAGEIF

Cú pháp hàm: =AVERAGEIF(range; criteria; [average_range])

Trong đó:

 • Range: đối số bắt buộc, là một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình. Bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria: đối số bắt buộc, là điều kiện để các ô được tính trung bình cộng.
 • Average_range: đối số tùy chọn, là tập hợp các ô để tính giá trị trung bình.

Lưu ý:

 • Các ô trong Range có chứa TRUE hoặc FALSE hoặc là ô trống, hàm AVERAGE IF sẽ bỏ qua ô đó.
 • Nếu Range là giá trị trống hoặc dạng văn bản, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV0! .
 • Nếu một ô trong Average_range bị bỏ trống, hàm AVERAGEIF sẽ xem ô đó như giá trị 0.
 • Nếu không có ô nào trong phạm vi tính đáp ứng điều kiện, hàm AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
 • Có thể dùng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong điều kiện. Dấu chấm hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào. Dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

2. Cách sử dụng hàm AVERAGEIF

Ví dụ ta có bảng dữ liệu như hình dưới, yêu cầu tính tiền hàng trung bình của các mặt hàng là Đá.

Đầu tiên ta cần tạo ô điều kiện cho các mặt hàng là Đá

Ta có công thức tính trung bình cộng tiền hàng của các mặt hàng là Đá như sau:

=AVERAGEIF(D2:D11;D13;F2:F11)

Trong đó:

 • D2:D11 là vùng tên các loại hàng
 • D13 là điều kiện cần tính trung bình
 • F2:F11 là vùng chứa kết quả cần tính trung bình

Hoặc các bạn cũng có thể thay ô điều kiện D13 bằng “Đá”

=AVERAGEIF(D2:D11;”Đá”;F2:F11)

Trường hợp nếu cần tính trung bình cộng của các mặt hàng Đất và Đá, ta có thể dùng dấu * để thay thế cho các ký tự phía sau chữ Đ như sau:

=AVERAGEIF(D2:D11;”Đ*”;F2:F11)

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình cộng theo điều kiện. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm DMAX để tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm FIXED để làm tròn số trong Excel

Cách sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi đơn vị tính trong Excel

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *