Hợp đồng lao động là gì? Những điều cần biết về hợp đồng lao động

Đăng bởi Nguyễn Thế Cường - 05/02/2020
ketoan.vn
69 Lượt đọc

Theo quy định, các tổ chức, cá nhân khi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy thì HĐLĐ là gì? Nội dung của hợp đồng như thế nào? Ketoan.vn xin cung cấp cho bạn đọc các thông tin cơ bản về HĐLĐ tại bài viết dưới đây.

Hợp đồng lao động là gì? Những điều cần biết về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận của người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, về điều kiện làm việc cũng như quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

HĐLĐ được giao kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Các tổ chức, cá nhân được tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Nghĩa vụ giao kết HĐLĐ

Trước khi phát sinh quan hệ lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Nếu người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, việc giao kết HĐLĐ phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết HĐLĐ bằng văn bản. HĐLĐ này phải kèm theo danh sách ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Hình thức của HĐLĐ

HĐLĐ có thể được ký kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Cụ thể như sau:

– Với công việc có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói.

– Trường hợp còn lại, HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản. HĐLĐ được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản.

Các loại hợp đồng lao động

HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên tham gia không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên tham gia xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Nội dung của HĐLĐ

Hợp đồng lao động là gì? Những điều cần biết về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có các nội dung cơ bản sau:

– Tên và địa chỉ người sử dụng lao động.

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.

– Công việc và địa điểm làm việc.

– Thời hạn của hợp đồng.

– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Chế độ nâng bậc, nâng lương.

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện HĐLĐ

Căn cứ Điều 20 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động không được:

– Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

– Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ.

Nếu vi phạm người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng.

Hiệu lực của HĐLĐ

HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết. Ngoại trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trên đây là các thông tin cơ bản mà cá nhân, tổ chức phải nắm rõ trước khi giao kết HĐLĐ. Nó sẽ giúp bạn đọc chủ động hơn và tránh xảy ra sai sót khi tham gia vào quan hệ lao động. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

Những lưu ý quan trọng về các khoản thu hộ, chi hộ kế toán nên nằm lòng

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình theo Thông tư 200

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *