Cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 09/01/2020
ketoan.vn
86 Lượt đọc

Hàm STDEV là một trong những hàm thống kê thông dụng trong Excel. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

1. Cấu trúc hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;[number2],…)

Trong đó:

  • Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.
  • Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn có thể thay thế các giá trị riêng lẻ bằng 1 mảng đơn hoặc tham chiếu tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

Công thức

trong đó x là mẫu average(number1,number2,…) và n là cỡ mẫu.

2. Cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: So sánh biến động doanh thu trong 3 năm của các mặt hàng sau

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) tại ô tính độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

Ta thu được độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

Sao chép công thức xuống các ô bên dưới để tính độ lệch chuẩn doanh thu của các mặt hàng còn lại

Từ kết quả trên ta thấy doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng là ổn định nhất vì có độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Doanh thu của Nước khoáng bất ổn nhất do có độ lệch chuẩn lớn nhất.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm DSUM để tính tổng có điều kiện trong Excel

Mách bạn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

Cách sử dụng hàm Match và cách kết hợp với các hàm tìm kiếm Lookup

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *