Trang chủ Media Infographic Infographic: 25 Trường hợp NLĐ được hưởng nguyên lương dù không làm...

Infographic: 25 Trường hợp NLĐ được hưởng nguyên lương dù không làm việc

907

Có quy định về NLĐ được hưởng nguyên lương vào ngày nghỉ không? Nếu có thì trong trường hợp nào, có điều kiện gì? Bạn đã biết gì về quyền lợi của mình khi đi làm? Chắc chắn mọi người lao động đều muốn biết thông tin này. Vì đây là quyền lợi của mỗi người. Cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin cụ thể ngay sau đây nhé.

Quy định về ngày nghỉ được hưởng nguyên lương của người lao động được thể hiện trong những văn bản luật sau:

  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP
  • Nghị định 45/2013/NĐ-CP
  • Bộ luật Lao động 2012

Căn cứ quy định này, chúng tôi tổng hợp lại những trường hợp NLĐ được hưởng nguyên lương dù nghỉ việc sau:

NLĐ được hưởng nguyên lương

Các trường hợp khác (không phải ngày nghỉ, ngày lễ):

Lưu ý: Tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong ngày nghỉ việc riêng tại các trường hợp nêu trên là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày NLĐ nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Hãy ghi chú lại để đảm bảo quyền lợi cho chính mình nhé!

Xem thêm:

Quy định về thời điểm xác định thuế GTGT

Chi phí môi giới hoa hồng có được tính vào chi phí được trừ?

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

 

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!