Trang chủ Kinh nghiệm Kế toán tiền lương là gì? Công việc của kế toán tiền...

Kế toán tiền lương là gì? Công việc của kế toán tiền lương là gì?

439

Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong bộ máy của một doanh nghiệp. Tiền lương mang lại thu nhập cho người lao động và cũng là chi phí lớn của doanh nghiệp vì thế người kế toán có trách nhiệm lớn ngoài việc tính lương hợp lý còn phải cân bằng chi phí của doanh nghiệp. Vậy kế toán tiền lương là gì? Những công việc của kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là nhân viên phụ trách việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính lương, thanh toán lương và chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

công việc kế toán tiền lương

Công việc của kế toán tiền lương?

Công việc của kế toàn tiền lương bao gồm theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng NLĐ, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho NLĐ ( gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng…) vào đúng từng bộ phận có liên quan (như CP tiền lương cho nhân công trực tiếp là TK 622, CP tiền lương của sản xuất chung là TK 154, CP tiền lương của bộ phận bán hàng là TK 6422, CP tiền lương của bộ phận quản lý là TK 6421).

Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.
Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.

Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.
Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Xem thêm:

Các cách phân loại tiền lương và quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Những chính sách mới về tiền lương, lương hưu, BHXH và BHYT sắp được áp dụng

Tất tần tật mẹo kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán Thuế TNDN