Trang chủ Tin Tức 2 Cuối năm 2019, doanh nghiệp phải nộp 7 loại báo cáo này

Cuối năm 2019, doanh nghiệp phải nộp 7 loại báo cáo này

181

Báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh cuối năm được lập ra nhằm tổng kết, đánh giá tình hình kinh doanh sản xuất trong 1 năm. Các loại báo cáo này được chia theo các lĩnh vực: Kế toán, lao động và bảo hiểm.

https://www.youtube.com/watch?v=PuHU1SJkDd0

 

 

 

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!