Trang chủ Nổi bật 2 5 Kỹ năng để quản lý kho hiệu quả nhất

5 Kỹ năng để quản lý kho hiệu quả nhất

275

Quản lý nghiệp vụ kho hàng là công việc tập trung giải quyết các nghiệp vụ bố trí, định vị kho, sắp xếp kệ chứa hàng, hàng hóa; các phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ nhập, xuất, và tổ chức quản lý sổ sách hàng hóa trong kho bãi.

Clip sau đây sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quản lý kho hiệu quả dành cho quản lý cửa hàng, thủ kho, kế toán kho.

https://www.youtube.com/watch?v=rmwUShl9PNE

 

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!