6 giải pháp quản lý, sử dụng quỹ tài chính ngoài ngân sách

Đăng bởi Đàm Lương - 02/12/2019
ketoan.vn
1263 Lượt đọc

Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp để quản lý và sử dụng các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện 6 giải pháp sau:

– Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách, đồng thời xây dựng lộ trình sáp nhập, giải thể các quỹ thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoạt động không hiệu quả.

– Xây dựng cơ sở pháp lý để thống nhất quản lý các Quỹ này.

– Rà soát quy định pháp luật nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa luật định và thực tế.

– Chỉ đạo địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các Quỹ thuộc thẩm quyền để xem xét sáp nhập.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ, đảm bảo công khai, minh bạch.

– Chỉ đạo địa phương chấn chỉnh sai phạm, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, tránh thất thoát nguồn lực Nhà nước tại các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *