Từ 1/7/2020, tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Đăng bởi Đàm Lương - 02/12/2019
ketoan.vn
145 Lượt đọc

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh, tăng từ 1,49 triệu đồng/ tháng lên 1,6 triệu đồng/ tháng kể từ ngày 01/7/2020.

Cũng trong nghị quyết này, Quốc hội đã điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Theo luật gia Bùi Tường Vũ, việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 sẽ kéo theo tăng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như các khoản khác tính trên lương cơ sở, như là tăng tiền trợ cấp một lần cho người lao động khi sinh con…

Như vậy, việc tăng lương cơ sở sẽ góp phần cho đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 86/2019/QH14 cũng đã thông qua một số nội dung về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020:

– Tổng thu ngân sách nhà nước là 1.512.300.000 triệu đồng.

– Tổng chi ngân sách nhà nước  là 1.747.100.000  triệu đồng.

–  Mức bội chi ngân sách nhà nước  là 234.800.000 triệu đồng.

– Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *