Các mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ năm 2020

Đăng bởi Đàm Lương - 02/12/2019
ketoan.vn
266 Lượt đọc

Bộ tài chính đã ban hành thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, thông tư chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020.

Theo thông tư, đối với các chứng từ bắt buộc (ký hiệu là BB, gồm: Mẫu Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong quá trình thực hiện), các xã không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ đã quy định.

Còn đối với các chứng từ hướng dẫn (ký hiệu là HD) trong quá trình thực hiện, các xã được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ phù hợp với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán nêu trên, các xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

Dưới đây là bản word các biểu mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ 1/1/2020. Bạn đọc có thể tải tại đây.

Danh sách các mẫu chứng từ kế toán xã áp dụng từ năm 2020:

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp

Bảng thanh toán phụ cấp

Biên lai thu tiền

Bảng tổng hợp biên lai thu tiền

Phiếu thu

Phiếu chi

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã

Thông báo các khoản thu của xã

Giấy báo ngày công lao động đóng góp

Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật

Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã

Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *