Hướng dẫn hạch toán hàng xuất dùng nội bộ doanh nghiệp

hàng xuất dùng nội bộ
Đăng bởi Nguyễn Khánh Linh - 14/11/2019
ketoan.vn
64 Lượt đọc

Hàng xuất dùng nội bộ là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, hàng tiêu dùng nội bộ được chia ra khá nhiều trường hợp. Vì vậy có nhiều cách hạch toán tùy doanh nghiệp lựa chọn hạch toán theo quyết định nào.

1. Hạch toán hàng xuất dùng nội bộ theo Quy định 48/2006

– Theo phương pháp khấu trừ:

+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán hạch toán:

         Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

               Có các TK 155, 156.

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

         Nợ các TK 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

               Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nội bộ.

+ Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

          Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

                Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

(Theo Thông tư 119 từ ngày 1/09/2014 TT 119/2014 chính thức có hiệu lực thì sẽ không có bút toán khấu trừ và tính thuế này).

hạch toán quà biếu tặng dùng nội bộ

– Nếu hàng hoá đó phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá:

+ Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:

         Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

               Có các TK 155, 156.

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

         Nợ các TK 154, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

               Có TK 511 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

               Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

( Tức là không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

2. Hạch toán hàng xuất dùng nội bộ theo Quy định 15/2006

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, hạch toán:

+  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

           Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

+ Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

           Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

                  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)   .

(Theo Thông tư 119 từ ngày 1/09/2014 TT 119/2014 chính thức có hiệu lực thì sẽ không có bút toán khấu trừ và tính thuế này).

hạch toán hàng xuất dùng nội bộ

– Khi sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hạch toán:

+ Nợ các TK 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)

         Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)

         Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

3. Cách lập hóa đơn cho hàng xuất dùng nội bộ

– Đối với những hàng hóa dùng để làm quà tặng, biếu, trao đổi, thưởng, trả thay lương cho người lao động thì doanh nghiệp cần làm hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng có ghi đầy đủ thông tin cần thiết và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa bình thường.

– Mặt khác, Thông tư 19/2014/TT­BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2014/TT­BTC (Quy định về hóa đơn) và TT219/2013/TT­BTC (Quy định về thuế GTGT) thì:

+ Bỏ quy định xác định về giá của hàng tiêu dùng nội bộ.

+ Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quy định theo Điểm b, Khoản 3, Điều 5, Thông tư 78/2014/TT­BTC.

– Ngoài ra, khi hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ  phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thì không phải tính thuế GTGT. Nhưng vẫn cần xuất hóa đơn, ghi giá là giá chưa thuế, dòng
thuế suất và tiền thuế không ghi mà gạch chéo.

– Nếu doanh nghiệp không lập hóa đơn cho xuất dùng nội bộ sẽ bị phạt từ 10.000.000đ – 20.000.000đ (Điều 38 NĐ 109/2013/NĐ-CP).

Trên đây là những hướng dẫn về cách hạch toán đối với hàng xuất dùng nội bộ, kế toán doanh nghiệp cần nắm được. Nếu bạn cần thêm thông tin gì, hãy để lại lời nhắn phía dưới. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại kế toán chi phí thế nào?

Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cách hạch toán tài khoản sau thuế chưa phân phối sử dụng TK 412

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *