Kế toán hết quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế?

Đăng bởi Nguyễn Khánh Linh - 23/09/2019
ketoan.vn
62 Lượt đọc

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang tháng 10, hết quý III, bộ phận kế toán lại tất bật cùng hồ sơ, hóa đơn để tổng kết tài chính, không chỉ báo cáo tháng cho cơ quan thuế mà còn báo cáo quý. Công việc tháng nào, quý nào cũng thế nhưng nếu không có sự chuẩn bị trước thì rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nhiều việc phải làm. Cụ thể kế toán hết quý III cần nộp những gì cho cơ quan thuế, chúng tôi xin thống kê lại dưới đây. Kế toán hãy note nhanh lại để chuẩn bị nhé!

1. Tờ khai thuế GTGT nộp theo quý

Công việc kế toán hết quý III là doanh nghiệp cần thực hiện kê khai thuế theo quý nếu đủ điều kiện được quy định (tại Khoản 2, Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC) sau:

– Người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

– Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

kê khai thuế GTGT

Hồ sơ cần nộp bao gồm:

Hồ sơ khai thuế GTGT quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

– Kế toán chuẩn bị tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

– Kế toán chuẩn bị tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

– Kế toán cần chuẩn bị tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân nộp theo quý

Nguyên tắc khi kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý:

– Nếu tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp nộp kê khai thuế TNCN theo tháng.

– Nếu tổng số tiền thuế TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì doanh nghiệp nộp kê khai thuế TNCN theo quý.

kê khai thuế TNCN

Hồ sơ chuẩn bị kê khai thuế TNCN theo quý:

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy Quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/KK-BHĐC ban hành kèm theo Thông tư này.

– Công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Theo quy định  Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC về tạm thu thuế TNDN theo quý như sau:

– Căn cứ kết quả kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế TNDN tạm tính của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

=> Như vậy, kế toán hết quý III, doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý nữa.

kê khai thuế TNDN

– Trường hợp, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quý thì tự căn cứ báo cáo tài chính xác định số thuế TNDN tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính theo quý thì căn cứ số thuế TNDN năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.

– Nếu tổng số thuế tạm nộp trong kỳ thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền phạt nộp chậm.

4. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Hàng quý doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế , kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

Trên đây là những khoảng thời gian và những báo cáo mà doanh nghiệp cần làm khi kế toán hết quý III. Hy vọng các bạn kế toán ghi nhớ và hoàn thành công việc của mình.

Xem thêm:

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020 mới nhất

Hàng hóa tài sản bị hư hỏng, xử lý thuế GTGT thế nào?

Hướng dẫn kế toán viết và xuất hóa đơn giảm giá hàng bán

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *