Hóa đơn Hóa đơn điện tử Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

1954

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 01/11/2020 đang đến gần cũng là lúc nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục này nhanh chóng và đúng quy định. Bạn có thể tải về mẫu hồ sơ hủy hóa đơn ở cuối bài viết nhé.

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn giấy

Bước 1. Doanh nghiệp tự thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Trong doanh nghiệp sẽ tự tổ chức thành lập Hội đồng hủy hóa đơn giấy. Trong hội đồng hủy hóa đơn cần có đại diện lãnh đạo và đại diện của bộ phận kế toán tổ chức.

Bước 2. Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần phải hủy

Trong bước thành lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, cần ghi chi tiết một số nội dung như sau:

– Tên của hóa đơn

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn

– Ký hiệu của hóa đơn

– Số lượng hóa đơn cần hủy (trong này ghi từ số hóa đơn bao nhiêu đến số bao nhiêu).

Bước 3. Lập biên bản hủy hóa đơn

Những thành viên nằm trong Hội đồng hủy hóa đơn cần phải ký vào trong biên bản hủy hóa đơn. Bên cạnh đó những thành viên này cũng cần chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hóa đơn này nếu như có sai sót.

Bước 4. Doanh nghiệp làm thông báo kết quả hủy hóa đơn

Trong mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, thông báo kết quả hủy hóa đơn cần có những nội dung: loại hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; số lượng hóa đơn hủy từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu; lý do về việc hủy hóa đơn; ngày giờ hủy hóa đơn; phương pháp hủy hóa đơn…

Cụ thể:
– Số lượng: Có 2 bản, bao gồm một bản lưu lại trong công ty, một bản để gửi về cơ quan thuế.
– Nơi gửi: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
– Thời hạn để gửi thông báo kết quả: Thông báo chậm nhất không quá 5 ngày, kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Quy định về thời hạn hủy hóa đơn

Khi doanh nghiệp không còn có nhu cầu sử dụng hóa đơn nữa, cần phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu thông báo với cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp bên cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng ( ngoại trừ những trường hợp không báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn.

Thời hạn quy định hủy hóa đơn chậm nhất trong vòng 10 ngày. Tính kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng. Hoặc tính bắt đầu từ ngày mà doanh nghiệp đã tìm lại được hóa đơn cũ đã mất.

Quy định về phạt vi phạm về hóa đơn

Khi doanh nghiệp vi phạm về hóa đơn sẽ bị phạt vi phạm. Quy định về phạt vi phạm trong khoản 7 điều 1 Thông tư 176/2016/Tt/BTC như sau:

Đối với những hành vi lập sai hoặc lập không có đầy đủ nội dung của thông báo kết quả hủy hóa đơn:
– Trường hợp này bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
– Trong trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện ra sai sót và tự lập lại thông báo thay thế đúng với quy định. Trường hợp này sẽ được cơ quan có thẩm quyền ban hành về quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại chính trụ sở của người nộp thuế. Như vậy trong trường hợp này sẽ không bị phạt tiền.

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử
Đối với những hành vi nộp chậm thông báo kết quả hủy hóa đơn
– Nếu nộp chậm từ 1 đến hết ngày thứ 10, tính kể từ ngày quy định, sẽ bị phạt cảnh cáo.
– Nếu nộp chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định, phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000.
– Không nộp thông báo sau 20 ngày kể từ ngày quy định, phạt tiền từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng.

Tải về mẫu hồ sơ hủy hóa đơn

Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp bao gồm:

– Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

– Bảng kiểm kê những hóa đơn cần hủy

– Biên bản về việc hủy hóa đơn

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mời bạn đọc TẢI VỀ HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN TẠI ĐÂY!

Dùng thử hóa đơn điện tử

Xem thêm: 

Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua (tải file điều chỉnh HĐ)

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Phân biệt Xóa bỏ và Hủy hóa đơn trên báo cáo sử dụng hóa đơn

Khi góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Hướng dẫn chi tiết cách hủy hóa đơn cho doanh nghiệp qua mạng