Muốn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cần làm thủ tục gì?

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 28/08/2020
ketoan.vn
104 Lượt đọc

Làm mất, làm hỏng giấy chứng nhận đăng ký thuế đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần phải yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế. Giấy chứng nhận đăng ký thuế này có vai trò vô cùng quan trọng với hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý cấp lại giấy đăng ký thuế cho doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp muốn cấp lại giấy đăng ký thuế cho doanh nghiệp, dựa vào những căn cứ pháp lý như sau:

  • Luật Quản lý thuế số 28/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Dựa vào Luật số 21/2012/QH12 vào ngày 20 tháng 11 năm 2012 đã sửa đổi và bổ sung của Luật quản lý thuế. Dựa vào Luật số 71/2014/QH đã được sửa đổi và bổ sung thêm một số điều của Luật về thuế và một số những văn bản hướng dẫn thi hành khác.
  • Dựa vào luật và Pháp lệnh về thuế và lệ phí, phí. Một số những khoản khác của ngân sách nhà nước và một số những văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Dựa vào Thông tư số 110/2015/TT-BTC vào ngày 28/7/2015 của Bộ tài chính đã được thực hiện hướng dẫn giao dịch điện tử ở trong lĩnh vực thuế.
  • Dựa vào trong Thông tư 95/2016/TT-BTC vào ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký thuế.

Một số giấy tờ bị mất  sẽ được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký

Khi doanh nghiệp mất  một số loại giấy chứng nhận đăng ký thuế sẽ được cấp lại. Bao gồm những loại giấy như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp
  • Giấy chứng nhận mã số thuế của từng cá nhân trong doanh nghiệp
  • Mất giấy thông báo về mã số thuế. Bao gồm một số mẫu giấy như sau: Thông báo về mã số thuế; Thông báo về mã số thuế của người phụ thuộc;

Nếu những giấy tờ này bị rách, nát hoặc không thể sử dụng được nữa thì sao? Khi đó doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để đề nghị cấp lại giấy chứng nhận về đăng ký thuế. Sau đó thông báo mã số thuế đó đến bên cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cần làm những thủ tục gì?

Hướng dẫn trình tự cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Khi mất giấy đăng ký thuế, để được cấp lại, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải chuẩn bị Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST đã được ban hành và kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC vào ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính.

Nộp hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Doanh nghiệp cần chuẩn bị xong toàn bộ những giấy tờ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Tiếp theo, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế. Hoặc doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ này thông qua hệ thống bưu điện. Còn một cách tiện và nhanh hơn đó là doanh nghiệp có thể nộp lại hồ sơ đăng ký thuế thông qua cổng thông tin điện tử của bên phía cơ quan thuế.

Giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần hoàn thành xong toàn bộ những thủ tục và gửi thành công hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký. Lúc này doanh nghiệp chỉ cần đợi bên phía cơ quan thuế giải quyết hồ sơ cho mình. Đối với thời hạn quy định để giải quyết vấn đề đăng ký thuế quy định trong 2 ngày làm việc. Thời gian giải quyết sẽ được tính bắt đầu từ ngày mà bên cơ quan thuế nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Nhận kết quả thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận

Hồ sơ yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đã được phê duyệt và giải quyết. Như vậy, chỉ sau 2 ngày làm việc, bên phía cơ quan thuế sẽ thực hiện cấp lại giấy chứng nhận cho bạn. Bao gồm: giấy chứng nhận đăng ký thuế; Thông báo về mã số thuế cho cá nhân hoặc doanh nghiệp; thông báo về mã số thuế của người phụ thuộc.

Xem thêm: 

Quy định và thủ tục hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Thuế Tiêu thụ đặc biệt là gì? Cách xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Đăng ký mã số thuế cá nhân cần tuân thủ những quy định gì?

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *