Tải về mẫu cam kết trả nợ đơn phương và xác nhận công nợ hợp pháp

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 20/07/2020
ketoan.vn
62 Lượt đọc

Trong các doanh nghiệp sẽ không tránh được tình trạng nợ và cho nợ. Và trong quá trình này, cần phải có giấy cam kết trả nợ đơn phương. Nó thường được sử dụng để ghi lại khi thực hiện thanh toán các khoản nợ. Và loại giấy tờ này mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý.

Tải về mẫu cam kết trả nợ đơn phương và xác nhận công nợ hợp pháp

Giấy trả nợ đơn phương

Đối với các doanh nghiệp cho vay tiền, không thể thỏa thuận bằng miệng. Đặc biệt với những số tiền lớn thì lại càng không. Việc chỉ thỏa thuận bằng miệng khi cho vay tiền sẽ để lại nhiều rủi ro lớn về mặt pháp lý. Trong trường hợp bên vay không chịu trả hoặc từ chối trả sẽ khó giải quyết hơn.

Như vậy, để đảm bảo được chắc chắn trong giao dịch cho vay. Bên cho vay tiền cần phải có biên bản xác nhận và ghi lại toàn bộ những khoản nợ đã vay hoặc những khoản đã trả. Điều này được sử dụng làm cơ sở pháp lý để giải quyết dễ dàng hơn trong những tranh chấp về sau.

Giấy cam kết trả nợ có thể được viết đơn phương từ phía người nợ tiền. Hoặc giữa bên nợ và bên cho nợ sẽ thực hiện cam kết với nhau. Mẫu giấy cam kết trả nợ có thể tự viết tay hoặc có thể đánh máy. Khi viết cam kết, cả bên vay và bên cho vay đều không cần phải công chứng để chứng thực. Và khi sử dụng giấy này, cả hai bên đều không cần có bên thứ 3 làm chứng mà chỉ cần ký tên là xong.

Nội dung trong giấy cam kết trả nợ đơn phương

Một tờ giấy cam kết trả nợ đơn phương sẽ có những thông tin như sau:

  • Những thông tin cá nhân cơ bản của bên nợ và cả bên cho nợ. Ví dụ như họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc
  • Số tiền nợ gốc và cả số tiền lãi
  • Cam kết trả nợ và quy định phương thức, thời gian cụ thể trả nợ.

Ở trong mỗi trường hợp cho vay nợ tiền, có thể thêm bớt những nội dung khác nhau. Để đảm bảo được việc vay nợ thỏa thuận chặt chẽ nhất. Ví dụ như những thỏa thuận khi tranh chấp, bên nào cần phải chịu án phí. Nếu như có sự kiện bất khả kháng cần phải giải quyết như thế nào. Bên cạnh đó, ở trong cam kết có thể ghi thêm nội dung mục đích của khoản vay. Điều này tránh trường hợp bên vay sử dụng không đúng mục đích như đã thỏa thuận.

Hiện nay các mẫu giấy cam kết không được pháp luật quy định chung, cụ thể mẫu nào. Các bên sẽ chủ động viết giấy sao cho hợp pháp và hợp lý, tùy trong các trường hợp cụ thể.

Tải về mẫu giấy cam kết trả nợ TẠI ĐÂY

Xem thêm: 

Tải về toàn bộ Luật đầu tư số 61/2020/QH14

Tải về mẫu số 14-HSB – Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tải về mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành

Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự dùng cho mọi chức vụ

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN

 

Chuyển đến thanh công cụ Đăng xuất