Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thương mại có điểm gì khác nhau?

Health Insurance Concept,hand arranging wood block stacking with icon healthcare medical.

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 09/07/2020
ketoan.vn
75 Lượt đọc

Bảo hiểm được xem như một phương pháp quản lý rủi ro tốt nhất và được nhiều người ưa chuộng sử dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên có nhiều loại bảo hiểm và không phải là loại bảo hiểm nào cũng giống nhau. Vì vậy mà người sử dụng cần phải biết cách để phân biệt được các loại bảo hiểm. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thương mại.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thương mại có điểm gì khác nhau?

Luật điều chỉnh bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Đối với luật bảo hiểm thương mại đã được điều chỉnh ở trong những luật như sau:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm 2000
  • Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2000
  • Luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc được sửa đổi trong luật bảo hiểm xã hội 2014.

Mục đích của bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại kinh doanh với mục đích chính là để hướng tới lợi nhuận cá nhân

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm XH bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận cá nhân. Bảo hiểm này được đặt ra để nhằm hướng tới mục đích phi lợi nhuận và an sinh xã hội là chủ yếu.

Khái niệm về các loại bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại được thực hiện bởi những doanh nghiệp tư nhân với những hoạt động nhắm tới người tiêu dùng nhằm mục đích sinh ra lợi nhuận. Tuy nhiên, bên công ty bảo hiểm sẽ phải chấp nhận rủi ro của những người được bảo hiểm. Giữa hai bên làm việc dựa trên cơ sở là bên mua sẽ phải nộp tiền cho bên bán. Theo đó, bên bán bảo hiểm sẽ là người phải trả tiền thụ hưởng hoặc bồi thường cho bên mua bảo hiểm trong trường hợp bên mua gặp phải sự cố gì đó.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thương mại có điểm gì khác nhau?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc được xem như là sự đảm bảo thay thế hoặc là sự bổi đắp khi người được bảo hiểm bị giảm bớt đi một phần thu nhập hoặc bị giảm thu nhập hàng tháng do bị ốm đau, bệnh tật.

Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được nhà nước tổ chức. Theo đó,m cả người lao động và cả người sử dụng lao động đều sẽ phải tham gia loại bảo hiểm này.

Đối tượng tham gia của các loại bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Những cá nhân và các tổ chức trong xã hội đều có thể tham gia bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia bảo hiểm XH bắt buộc. Điều này đã được quy định ở trong Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Đối tượng hưởng thụ của các loại bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Người được hưởng thụ bảo hiểm thương mại là những người tham gia bảo hiểm hoặc là những người được ghi tên ở trong hợp đồng của bảo hiểm đó.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Những người tham gia BHXH bắt buộc hoặc là người thân trong gia đình của người tham gia đều sẽ được hưởng thụ. Tuy nhiên, những đối tượng hưởng thụ cần phải đảm bảo được những điều kiện bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Những chế độ bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Bao gồm những chế độ như sau:

  • Bảo hiểm nhân thọ: tử kỳ, sinh kỳ
  • Bảo hiểm sức khỏe: khi bị thương, bị tai nạn hay bị ốm đau bệnh tật
  • Bảo hiểm phi nhân thọ: bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dân sự. một số những bảo hiểm không thuộc trong bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bao gồm các chế độ:

  • Chế độ ốm đau
  • Chế độ thai sản
  • Chế độ tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp
  • Chế độ tử tuất

Phạm vi hoạt động của các loại lao động

Bảo hiểm thương mại

Không chỉ diễn ra ở trong quốc gia mà còn xuyên quốc gia. Và thưc hiện ở những lĩnh vực của kinh tế, đời sống như là giao thông hay ngân hàng.

Bảo hiểm XH bắt buộc

Chỉ quay xung quanh sự nghiệp an ninh xã hội, điều chỉnh trực tiếp đến người lao động và cả người thân của người lao động.

Mức đóng các loại bảo hiểm

Bảo hiểm thương mại

Mức đóng bảo hiểm sẽ được dựa trên phạm vi bảo hiểm, giá trị bảo hiểm và dựa trên hợp đồng bảo hiểm mà đã được thỏa thuận giữa hai bên

Bên cạnh đó còn được dựa trên cơ sở xác suất xảy ra các rủi ro của người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

Mức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được dựa vào trong những đối tượng, tùy vào mức thu nhập hàng tháng của người tham gia.

Xem thêm:

Có được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội?

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Hướng dẫn thay đổi hồ sơ bảo hiểm khi đổi tên công ty

Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN thay đổi từ ngày 15/7/2020

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *