Cách sử dụng hàm FREQUENCY để tính tần suất xuất hiện của giá trị trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 18/06/2020
ketoan.vn
160 Lượt đọc

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ giới thiệu với bạn đọc cách sử dụng hàm FREQUENCY để tính tần suất xuất hiện của giá trị trong mảng dữ liệu Excel.

1. Cấu trúc hàm FREQUENCY

Cú pháp hàm: =FREQUENCY(data_array, bins_array)

Trong đó:

  • data_array: đối số bắt buộc, là mảng hoặc tham chiếu tới một tập giá trị mà bạn muốn đếm tần suất của nó.
  • bins_array: đối số bắt buộc, là mảng hoặc tham chiếu tới các khoảng mà bạn muốn nhóm các giá trị trong data_array vào trong đó.

Lưu ý:

  • Nếu data_array không chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về mảng các số không.
  • Nếu bins_array không chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về số thành phần trong data_array.
  • Hàm FREQUENCY bỏ qua các ô trống và văn bản.

2. Cách sử dụng hàm FREQUENCY

Ví dụ ta có bảng điểm thi toán như hình dưới. Yêu cầu tính tần suất xuất hiện điểm thi từ 1 đến 10.

Đầu tiên ta cần tạo cột dữ liệu điểm từ 1 đến 10.

Tiếp theo, áp dụng cấu trúc hàm như trên ta có công thức tìm tần suất xuất hiện điểm 1 như sau:

=FREQUENCY(D2:D11;E2:E11)

Ta có thể thấy không ai có điểm 1 môn toán nên giá trị trả về sẽ là 0.

Để tìm tần suất cho các điểm còn lại, các bạn bôi đen các ô từ F2 đến F11 rồi nhấn chuột vào công thức của ô F2. Sau đó sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để áp dụng công thức mảng cho tất cả ô còn lại. Kết quả ta sẽ thu được tần suất xuất hiện của các điểm như sau:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm FREQUENCY để tính tần suất xuất hiện của giá trị trong mảng của Excel. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm vững các sử dụng hàm này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm REPT để lặp lại văn bản nhiều lần trong Excel

Cách sử dụng hàm RATE để tính lãi suất của khoản vay trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Cách sử dụng hàm NPV trong Excel để tính giá trị hiện tại của dự án đầu tư

Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE để thay thế chuỗi văn bản trong Excel

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *