Kinh nghiệm Những thay đổi lớn về Trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ...

Những thay đổi lớn về Trợ cấp thất nghiệp áp dụng từ 15/7/2020

452

Vì để đảm bảo được chắc chắn vấn đề quyền lợi của người lao động. Chính sách về trợ cấp thất nghiệp sẽ có nhiều sự thay đổi. Cụ thể, những sự thay đổi này sẽ đa dạng hơn. Sẽ phù hợp hơn với điều kiện sử dụng của người lao động.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất

Hướng dẫn làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp mới nhất hiện nay

Bắt đầu từ ngày 15/7/2020, người lao động muốn hưởng TCTN, cần phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Quy tắc chuẩn bị hồ sơ này đã được quy định ở trong Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Hồ sơ gồm những thành phần như sau:

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu có sẵn

2. Giấy tờ bản sao

Chuẩn bị bản sao hoặc bản chính của đơn đề nghị thôi việc hoặc của việc chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể một số giấy tờ mà người lao động cần chuẩn bị:

+ Hợp đồng làm việc đã đến hạn kết thúc hoặc đã hoàn thành hợp đồng làm việc.

+ Quyết định về việc thôi việc

+ Quyết định về việc sa thải

+ Quyết định về việc bị kỷ luật.

+ Thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, người lao động còn phải chuẩn bị một số những loại giấy tờ mới như sau:

+ Thông tin cụ thể về người lao động. Lấy từ người sử dụng lao động.

+ Lý do và thời điểm cụ thể chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Đối với trường hợp mà người lao động làm quản lý của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Cần phải có xác nhận của cơ quan về việc doanh nghiệp, hợp tác xã bị giải thể hoặc bị phá sản.

3. Sổ bảo hiểm xã hội

Cái giá của... thất nghiệp - CareerBuilder.vn

Hướng dẫn thủ tục để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để có thể nhận được TCTN theo quy định mới từ ngày 15/7/2020. Đã được quy định rõ ràng ở trong Điều 17, 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Khi người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động ở công ty cũ. Trong vòng 3 tháng, kể từ ngày bắt đầu chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu như người lao động chưa tìm được việc và chưa có thu nhập, sẽ được hưởng trợ cấp. Người lao động cần phải nộp một bộ hồ sơ đến trung tâm dịch vụ tìm kiếm việc làm tại địa phương của mình.
  • Trung tâm dịch vụ tìm kiếm việc làm sẽ tiếp nhận hồ sơ của người lao động. Sau đó sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ. Người lao động sẽ được ghi phiếu hẹn về việc trả kết quả. Phiếu hẹn này có thể trao trực tiếp cho người lao động hoặc gửi qua đường bưu điện. Nếu như trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, người lao động sẽ được trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.
  • Khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, trong vòng 2 ngày. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ xem xét về quyết định trợ cấp thất nghiệp. Đối với trường hợp mà người lao động không đủ yêu cầu để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên phía trung tâm việc làm sẽ thực hiện xác nhận việc đã giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Theo đó, sẽ trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
  • Khi người lao động nhận được thông báo hưởng trợ cấp mất việc làm. Bên phía cơ quan Bảo hiểm sẽ chỉ thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động trong vòng 5 ngày làm việc. Trong tháng nhận được thông báo trợ cấp thất nghiệp, nếu như đến ngày thứ 7 không nhận trợ cấp. Sẽ bị quyết định tạm dừng trợ cấp hoặc chấm dứt về việc hưởng TCTN.
  • Người lao động vẫn phải thông báo với trung tâm tìm kiếm việc làm về tiến độ tìm công việc của mình. Từ một số những trường hượp dưới đây sẽ không cần phải thông báo:

+ Người lao động đang bị tai nạn, bị óm đau, hoặc đang mang thai và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh trước đó.

+ Những người lao động rơi vào trong trường hợp bất khả kháng.

Xem thêm: 

Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Nghỉ việc sau khi nghỉ không lương có được hưởng TCTN?

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19