Thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không?

Thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không?
Đăng bởi Đàm Lương - 30/05/2020
ketoan.vn
1778 Lượt đọc

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Vậy, thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không?

Thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không?

Thành viên hội đồng quản trị được làm kế toán trưởng không?

Các đơn vị kế toán đều phải bố trí kế toán trưởng (trừ các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước và các doanh nghiệp siêu nhỏ).

Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng

Bên cạnh đó, cần lưu ý: những người đang là người quản lý doanh nghiệp thì không được làm kế toán.

Theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân.

Bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp. Do đó, thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được làm kế toán nói chung, và càng không được làm kế toán trưởng.

Xem thêm bài viết tại

Top 3 phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất

Quy trình của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Giám đốc có được nhận lương? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

 

 

  1. những người đang là người quản lý doanh nghiệp thì không được làm kế toán
    Mình chưa thấy quy định trên ở đâu cả

    1. Đó là quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán 2015 về những trường hợp không được làm kế toán bạn nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *