Mục đích kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì? Tại sao phải làm vậy?

Mục đích kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì? Tại sao phải làm vậy?
Đăng bởi Đàm Lương - 14/05/2020
ketoan.vn
195 Lượt đọc

Nghiệp vụ kết chuyển lãi lỗ đầu năm nhằm mục đích gì? Đọc bài này các bạn sẽ rõ nghiệp vụ Nợ 4212 Có 4211 hoặc Nợ 4211 Có 4212 được thực hiện đầu năm để làm gì.

Mục đích kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì? Tại sao phải làm vậy?

Ví dụ:

Bút toán kết chuyển đầu năm như sau Nợ  4212 Có 4211 (Chuyển lãi đầu năm). Hoặc Nợ 4211 Có 4212 (Chuyển lỗ đầu năm).

Mục đích là để Tài khoản 4212 (Tên là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay). Nó chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay (Tức là lợi hoặc lỗ của năm hiện hành). Ví dụ năm 2019 trên Báo cáo kết quả kinh đang lãi sau thuế là 100 triệu thì số dư của tài khoản 4212 cuối năm 2019 là 100 triệu.

Lưu ý: 

Nếu các bạn không làm nghiệp vụ kết chuyển lãi lỗ đầu năm thì điều gì sẽ xảy ra. Lúc này làm cho người đọc bảng cân đối kế toán năm hiện hành sẽ hiểu nhầm tại chỉ tiêu 421b (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này) trên bảng cân đối kế toán.

Còn Tài khoản 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

Ví dụ:

Để cho các bạn dễ hình dung về cách ghi nhận bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm của tài khoản 4212 và 4211 qua 3 năm liên tục:

Công ty hoạt động năm 2017 là năm đầu tiên và có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo lết quả kinh doanh chỉ tiêu 60 là 100 triệu. Tức là trong năm có nghiệp vụ Nợ 911 Có 4212 là: 100 triệu

Năm 2018 lỗ sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu 60 đang âm là 30 triệu. Tức là trong năm 2018 có nghiệp vụ Nợ 4212 Có 911: 30 triệu

Năm 2019 Công ty lãi sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu 60 là 200 triệu.Tức là Trong năm có nghiệp vụ Nợ 911 Có 4212 là: 200 triệu

Vậy tổng cộng lợi nhuận sau thuế từ 2017 đến 2019 là (100-30+200=270 triệu). Hãy hạch toán từng tài khoãn 4211 và 4212 qua các năm cho các bạn dễ hình dung.

Bạn có thể xem hình minh họa tài khoản 4212 và 4211 qua các năm như hình bên dưới:

Xem thêm:

Cập nhật quy định về thuế môn bài mới nhất năm 2020

Khi thành lập chi nhánh mới doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Điều kiện để thành lập doanh nghiệp mới

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *