Tải miễn phí mẫu Sổ tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 10/04/2020
ketoan.vn
113 Lượt đọc

Sổ tài sản cố định được sử dụng để đăng ký, theo dõi, quản lý TSCĐ trong đơn vị từ khi TSCĐ đó được mua về sẵn sàng sử dụng tới khi TSCĐ đó được ghi giảm. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Cách lập sổ tài sản cố định

Các chỉ tiêu của sổ được lập như sau:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Năm: Là năm tài chính của đơn vị
 • Loại tài sản: Ghi rõ loại TSCĐ theo dõi: nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, …
 • Cột A: STT
 • Cột B, C: Số hiệu, ngày tháng của chứng từ ghi tăng TSCĐ dùng để ghi sổ
 • Cột D: Tên, quy cách, đặc điểm của TSCĐ
 • Cột E: Ghi rõ tên nước sản xuất TSCĐ đó
 • Cột G: Tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng tại đơn vị
 • Cột H: Ghi rõ số hiệu TSCĐ
 • Cột 1: Ghi rõ nguyên giá TSCĐ
 • Cột 2: Ghi tỷ lệ khấu hao trong 1 năm của TSCĐ, tính theo %
 • Cột 3: Ghi rõ mức khấu hao trong năm
 • Cột 4: Tổng số khấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ
 • Cột I, K: Số hiệu, ngày tháng năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ
 • Cột L: Lý do ghi giảm TSCĐ (thanh lý, nhượng bán, góp vốn, phát hiện thiếu khi kiểm kê, …)
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Lưu ý:

 • Mỗi một loại tài sản được ghi vào một trang sổ.
 • Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.
 • Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

Mời bạn đọc tải về mẫu Sổ tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải miễn phí mẫu Giấy đi đường theo quy định mới nhất

Tải về Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất

Tải về Thông tư 48/2019/TT-BTC: Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *