Để chi phí lãi vay được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp, cần có những điều kiện gì?

Đăng bởi Nguyễn Thị Minh - 23/03/2020
ketoan.vn
156 Lượt đọc

Chi phí lãi vay là gì? Làm thế nào để chi phí lãi vay được hợp lí hóa và khấu trừ vào thuế TNDN? Đây đều là những câu hỏi nhận được khá nhiều sự quan tâm. 

Để chi phí lãi vay được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp, cần có những điều kiện gì?

Định nghĩa chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay thể hiện các khoản chi phí và khoản lãi liên quan trực tiếp đến hoạt động vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Chi phí LV được hạch toán để báo cáo số tiền lãi mà công ty kiếm được từ các khoản vay trong một khoảng thời gian nhất định.

Chi phí lãi vay được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp khi nào?

Để chi phí lãi vay được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp, cần có những điều kiện gì?

Thứ nhất, khoản vay phục vụ chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Khoản 1, mục IV, phần C thông tư 130/2008/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc khấu trừ thuế TNDN như sau:

  • Chi phí thực tế phải được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
  • Chi phí đã dùng cần có đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ, hóa đơn chứng minh việc sử dụng của công ty.

Do đó, để hợp lý hóa và chấp nhất chi phí LV của doanh nghiệp thì đầu tiên nó phải được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Khoản chi phí này sẽ được hạch toán vào phần mục đích khoản vay.

Thứ hai, mức lãi suất cho vay không vượt quá 150% lãi suất cơ bản

Theo khoản 2 và khoản 6 của thông tư 78/2014/TT – BTC của Bộ tài chính. Theo đó, Bộ quy định rõ ràng về chi phí không được khấu trừ vào thuế TNDN, cụ thể:

  • Trong trường bạn không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế nào thì chi phí trả lãi cho hoạt động sản xuất kinh doanh không vượt quá 150%. Ở đây là không vượt quá lãi suất cơ bản mà ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định.

Do đó, khi vượt quá số phần trăm quy định thì CPLV sẽ không được chấp nhận là chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Thứ ba, công ty đáp ứng đủ số vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật

Vốn điều lệ là yếu tố vô cùng quan trọng đối với những công ty mới mở cửa. Đáp ứng vốn điều lệ đối với loại hình kinh doanh cũng chính là điều kiện mà nhà nước yêu cầu các công ty mới thành lập.

Để lãi suất cho vay được chấp nhận là chi phí hợp lý thì công ty đó phải đảm bảo đóng góp đủ 100% vốn điều lệ. Đây là quy định bắt buộc.

Thứ tư, không được thanh toán tiền mặt đối với các khoản vay và lãi vay

Để minh chứng cho điều này, chúng ta cùng tham khảo quy định tại điều 4 theo thông tư số 09/2015/TT-BTC. Tại đây, nhà nước đã quy định cụ thể về việc thanh toán các khoản vay cũng như lãi vay:

Chi phí lãi vay nếu muốn được chấp nhận là chi phí hợp lý thì phương thức thanh toán không phải tiền mặt. Tức là, vay và trả lãi cho khoản vay chấp nhận bất cứ phương thức nào, nhưng không phải là tiền mặt.

Theo đó, công ty có thể sử dụng những phương thức thanh toán khác. Ví dụ: séc, phiếu chuyển tiền, chuyển khoản qua ngân hàng….

Thứ năm, số tiền đã vay doanh nghiệp không được giữ dưới dạng tiền mặt

Nếu như phía trên quy định không được trả lãi bằng tiền mặt thì ở đây. Không được giữ tiền mặt. Quy định này nhằm mục đích này? Nó có thể ngăn ngừa được việc sử dụng sai mục đích khoản tiền vay bởi các doanh nghiệp.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là công ty không thể giữ khoản vay bằng tiền mặt. Có thể nhưng khi ấy, doanh nghiệp phải:

  • Công ty phải giải thích cho phía cơ quan thuế số dư tiền mặt cũng như tiền gửi ngân hàng. Kê khai mục đích sử dụng khoản vay đó là gì? Sau đó, CPLV mới được hợp lí hóa.
  • Nếu công ty không thể giải thích một cách rõ ràng, minh bạch thì điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên, khoản vay sẽ không được coi là một loại chi phí hợp lý nữa.

Trên đây là một số thông tin về điều kiện để các doanh nghiệp được khấu trừ chi phí lãi vay. Tham khảo những thông tin trên để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

Xem thêm

Hạch toán chi phí lãi vay phải trả đúng chuẩn thông tư

Chi phí lãi vay có được tính vào khoản chi hợp lý không?

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 23 (Borrowing Costs) – Chi phí đi vay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *