Giảm mạnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từ 2020

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ năm 2019 đang ở mức 20% được quy định tại Điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC và các năm trước đó cũng dừng ở con số này. Tuy nhiên theo dự kiến đến năm 2020, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiêp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm mạnh.

1. Giảm mạnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện nay là 20% theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Nếu Dự thảo Nghị quyết về thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được thông qua thì các mức thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được thay đổi như sau:

 • Thuế suất 15% được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm nhỏ hơn hoặc bằng 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm nhỏ hơn hoặc bằng 10 người.

thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thuế suất 17% được áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng và có số lao dộng tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Trước mắt, có thể thấy sự thay đổi này sẽ mang đến lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đối với hộ gia đình chuyển đổi lên doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được thành lập từ hộ gia đình sẽ được miễn thuế liên tục trong 2 năm, cụ thể như sau:

 • Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng thời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, không bao gồm trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà:
  • – Người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn);
  • Thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện pháp luật;
  • Thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thế nhưng chưa đầy 12 tháng kể từ khi giải thể doanh nghiệp cũ đến khi thành lập doanh nghiệp mới.

miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian miễn thuế tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 03 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ tư.

Sau thời gian được miễn thuế, nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo ngành nghề hoặc thuộc địa bàn được ưu đãi thuế thì tiếp tục hưởng mức ưu đãi (ưu đãi, giảm và miễn thuế suất) theo quy định của pháp luật về thuế suất thu nhập doanh nghiệp.

Hết thời hạn miễn thuế 2 năm, và không có ưu đãi nào khác, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trở về đóng mức thuế suất 15% và 17% như đã được nêu ở trên.

3. Giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mang lại thuận lợi gì?

 • Miễn thuế suất cho hộ gia đình chuyển đổi lên doanh nghiệp tạo động lực, thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các hộ gia đình chuyển đổi lên doanh nghiệp và nhỏ, tăng hiệu quả kinh doanh.
 • Thúc đẩy phát triển kinh doanh, khắc phục được khó khăn về tài chính mà doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tăng sức cạnh tranh, tăng tích lũy cho doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
 • Tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, hạn chế tình trạng tham nhũng, quan liêu.
 • Giảm thuế giúp chi phí cấu thành sản phẩm giảm, kéo theo giá sản phẩm trên thị trường cũng giảm, tạo cơ hội cho người tiêu dụng và đồng thời đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.
 • Giảm tỷ lệ doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế, thuận lợi cho công tác quản lý thuế, ổn định ngân sách nhà nước.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Có thể thấy, thông qua thông tư về giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà nước luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, góp phần không nhỏ vào sự chuyển mình của kinh tế nước nhà trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tương lai, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có một vị thế quan trọng trong nền kinh tế nước nhà.

Tham khảo thêm: