Công nghệ

Có được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy không?

Hóa đơn điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp. Bởi nó mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp...

Những điều kế toán cần biết về chữ ký số và chứng thư số trong hóa đơn điện tử

Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp, tổ chức đã dần chuyển sang sử dụng hóa đơn điện...

Liên trong hóa đơn điện tử khác trong hóa đơn giấy thế nào?

Liên trong hóa đơn giấy chắc chắn không còn xa lạ với các nhà kinh doanh. Hiện nay, hóa đơn điện tử xuất hiện và...

Kế toán quản trị

Những điều cần biết khi tính hao mòn tài sản cố định

Tài sản cố định là những tư liệu lao động tham gia trực tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh...