Công nghệ

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử khi nào?

Hóa đơn điện tử ngày càng phổ biến hơn trong kinh doanh bởi sự tiện lợi, chính xác, hiệu quả. Tuy nhiên, không phải người...

Làm sao để biết khi nào nên dùng phần mềm kế toán online?

Truyền thống, thân thiện như phần mềm kế toán offline và hiện đại, trẻ trung như phần mềm kế toán online, bạn sẽ lựa chọn...

Lợi ích của người dân khi sử dụng Bảo hiểm Y tế điện tử

Theo nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), bắt đầu từ ngày 01/01/2020, bảo hiểm...

Cách blockchain và công nghệ 4.0 thay đổi cách thức làm việc ngành kế toán

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra sẽ tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực...

Thách thức công nghệ với kế toán thời 4.0

“Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 sẽ mang lại nhiều thuận lợi, song cũng đặt ra đối với ngành kế toán, kiểm toán không ít...